Vitajte na portáli obchodných partnerov Kaufland

Ako obchodný partner tu nájdete všetky potrebné informácie a užitočné nástroje pre úspešnú spoluprácu so spoločnosťou Kaufland. Nástroje je možné použiť na rôzne témy.

Všetky informácie na tejto stránke sa vzťahujú na cieľový trh Slovensko.


Adobe Sign

Ako používať Adobe Sign

S Adobe Sign môže Kaufland spustiť automatizované procesy podpisovania pre jednotlivých alebo viacerých podpisovateľov. Obchodný partner potom môže tieto dokumenty digitálne podpísať.

Adobe Sign instruction (EN)


Ďalšie cieľové trhy

Vybrali ste si správny cieľový trh?

Ponúkate produkt pre jeden alebo viacero cieľových trhov? Vyberte príslušný cieľový trh pre váš výrobok a získajte správne informácie preň. Ponúkame rôzne nástroje a informácie v závislosti od cieľového trhu. Ak je váš výrobok vhodný pre niekoľko cieľových trhov, vyberte ako cieľový trh nadáciu Kaufland Stiftung.